Program

08.45–09.00 Rozpoczęcie konferencji
Bolesław Rutkowski
09.00–11.20 Sesja I. Nefrologia kliniczna i leczenie nerkozastępcze I
Przewodniczący sesji: Michał Nowicki (Łódź), Bolesław Rutkowski (Gdańsk)
09.00–09.20
Epidemia przewlekłej choroby nerek w populacji osób w podeszłym wieku jako nakładanie się procesu fizjologicznego starzenia i nabytych uszkodzeń nerek
Jerzy Chudek (Katowice)
09.20–09.40 Leki biologiczne w nefrologii 
Tomasz Liberek (Gdańsk)
09.40–10.00 Generyczne leki immunosupresyjne w transplantologii - korzyści i zagrożenia
Michał Nowicki (Łódź)
10.00–10.20 Plazmadializa jako alternatywna metoda poprawy stopnia wydializowania chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
Krzysztof Dziewanowski (Szczecin)
10.20–10.40 Nadciśnienie śróddializacyjne 
Paweł Stróżecki (Bydgoszcz)
10.40–11.00 Blaski i cienie leczenia indukcyjnego
Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
11.00–11.20 Dyskusja
11.20–11.40 Przerwa na kawę
11.40–13.00 Sesja II. Pielęgniarstwo nefrologiczne
Przewodniczący sesji: Beata Białobrzeska (Gdańsk), Bożena Guzik (Zabrze)
11.40–12.00 Powikłania naczyniowe u chorych na cukrzycę leczonych hemodializą
Gabriela Magrian (Gdańsk)
12.00–12.20 Starość wczoraj, dziś i jutro z dializą otrzewnową
Bożena Guzik (Zabrze)
12.20–12.40 Problemy pielęgniarskie związane z depresją u pacjentów leczonych nerkozastępczo
Beata Białobrzeska (Gdańsk)
12.40–13.00 Dyskusja
13.00–13.20 Przerwa
13.20–14.40 Sesja III. Nefrologia kliniczna i leczenie nerkozastępcze II
Przewodniczący sesji: Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), Marian Klinger  (Wrocław)
13.20–13.40
Tolerancja transplantacyjna — przełom w immunosupresji?
Teresa Maria Bączkowska (Warszawa)
13.40–14.00 Przewodnik stosowania mykofenolanu mofetilu (MMF) w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek
Marian Klinger (Wrocław) w imieniu Zespołu Ekspertów
14.00–14.20 Otorbiające stwardnienie otrzewnej - aktualne poglądy na diagnostykę, postępowanie i rokowanie
Tomasz Stompór (Olsztyn)
14.20–14.40 Dyskusja
14.40–15.40 Poczęstunek
15.40–16.40

Sesja IV. Najciekawsze przypadki kliniczne
Przewodniczący sesji: Tomasz Stompór (Olsztyn), Tomasz Liberek (Gdańsk)

15.40–15.55 Skrobiawica AA — choroba wyleczalna. Opis przypadków
Wojciech Wołyniec (Gdańsk)
15.55–16.10 Czy zespół ciasnoty śródnerkowej może powodować ostre odrzucanie nerki przeszczepionej?
Karolina Kędzierska (Szczecin)
16.10–16.25 Otorbiające stwardnienie otrzewnej — późne rozpoznanie u chorej hemodializowanej
Hanna Storoniak (Gdańsk)
16.25–16.40 Polineuropatia obwodowa w przebiegu tocznia układowego — opis przypadku
Michał Graczyk (Bydgoszcz)
16.40 Zakończenie konferencji